Projectes

Blue Sea Hotels

GnaHS ha cobert totes facetes tecnològiques necessàries per acostar el nostre producte al consumidor final, aportant-li un excel·lent servei personalitzat.
Blue Sea Hotels
Categories: Web, .

GnaHS ha maquetat i programat el nou website de Blue Sea Hotels, que integra més de 20 hotels, diverses destinacions (Espanya, França, Malta i el Marroc) i les ofertes de la cadena amb una gran harmonia i funcionalitat. El web incorpora el motor de reserves Booking Engine, que possibilita a la cadena la venda directa online i l’estalvi dels costos i comissions d’intermediaris. A més, l'eina gaudeix de gran usabilitat i d'un disseny modern i atractiu. El web també disposa d’altres elements per incentivar la venda directa, com ara una àrea de registre i newsletter.