Projectes

Hoteles Garbí

Categories: Web, .

GnaHS ha desenvolupat un nou website per a Hoteles Garbí, una cadena hotelera amb diversos establiments, bona part d'ells a la Costa Brava. El nou web, que és responsive, reflecteix una important depuració de continguts i es potencien de forma especial els elements gràfics. Tot plegat, amb consonància amb la millora de la usabilitat. En una part destacada de la home s'hi pot veure el motor de reserves de GnaHS, per estimular els usuaris a incrementar la venda directa des del site.