Projectes

Izan Hoteles

Categories: Web, Metacercadors, Xarxa Afiliats, RHOv8 Advanced, .

El nou lloc web de Izan Hoteles, creat per GnaHS busca que els visitants es sentin atrets amb el contingut visual d’exclusivitat, frescor i naturalitat dels seus hotels. El site ha sigut dissenyat de forma clara i ordenada , on es desprèn la serietat i rigor de l’hotel, amb una estructura àgil i visual. S’ha donat molta visibilitat al motor de reserves aplicat per GnaHS per a potenciar la reserva directe en el web. D’altre banda, també es destaquen les ofertes que ofereixen així com els esdeveniments que organitzen o les prestigioses destinacions dels seus hotels.