Projectes

TRH Hoteles

Categories: Web, .
TRH Hoteles està integrat per un conjunt d'hotels situats a Andalusia i les illes Balears. GnaHS ha creat un website nou per a la cadena i participa en l'estratègia de màrqueting digital de TRH. Després d’un acurat estudi de les necessitats de TRH, es va fer un replantejament gràfic del web, per tal de posar a l'abast dels usuaris tots els productes de manera fàcil. També s'hi va integrar el motor de reserves per millorar el volum de vendes directes. Actualment, GnaHS està duent a terme una estratègia de màrqueting online general per tal d’augmentar la notorietat del grup a la Xarxa i incrementar els ingressos provinents de les vendes online.