Equip

JAVIER RAMOS TURRIÓN

Delegació GNA Madrid-Castella

GEMMA GOSÀLBEZ DURAN

Gestió projectes i RRHH

Nora Fonseca

Gestió projectes