Equip

JAVIER RAMOS TURRIÓN

Director Delegació GNA Madrid-Castella

GEMMA GOSÀLBEZ DURAN

Gestió projectes i responsable RRHH

DAVID VEGA PUIG

Gestió projectes

CRISTINA MIRÓ ANGELATS

Gestió de projectes