Equip

CLÀUDIA BERTRAN DURAN

Direcció departament eMarketing

LAURA PORTELLA MORENO

Tècnica eMarketing

PATRICIA ROMERO

Tècnica eMarketing

Lídia Higuero

Tècnica eMarketing