Equip

LAURA PORTELLA MORENO

Tècnica eMarketing

PATRICIA ROMERO

Tècnica eMarketing

Meritxell Riera

Tècnica en emarketing