Avís legal

En compliment del que preveu l'article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que www.gnahs.com és un domini de l'empresa GNA Serveis Telemàtics, SL amb domicili social Plaça Independència 18 1r-3ª, telèfon +34 972 209 189, correu electrònic info@gna.es.


La societat GNA Serveis Telemàtics, SL amb el CIF:B-17.456.773 que figura inscrita en el registre mercantil de Girona, volum 868, llibre 0, secció 8, foli 62, full GI-16478, inscripció 1a.

Política de privacitat

Gna Serveis Telemàtics, SL a través del seu web 'www.gnahs.com' sol·licita a l'usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Gna Serveis Telemàtics, SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatizat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Gna Serveis Telemàtics, SL, que assumeix les mesures d'índole tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Gna Serveis Telemàtics, SL, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que li puguin resultar interessants.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup a què pertany Gna Serveis Telemàtics, SL, així com altres amb les quals estableixi acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Gna Serveis Telemàtics, S.L., a través de la web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui pel website www.gnahs.com. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, és possible que reconegui els usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades al web www.gnahs.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Gna Serveis Telemàtics, SL, Plaça Independència 18 1r-3ª, 17001 Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@gnahs.com.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GNA Serveis Telematics SL informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s’incorporaran als fitxers de GNA Serveis Telematics SL declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup GNA amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.